t h a i t r a v e l
1397/08/26 14:48

کمک هزینه کودکان

خانواده های تایلندی با درامد زیر3000 بات در ماه به ازای هر نفر کمک هزینه 600 باتی برای کودکان دریافت میکنند اما منتقدین میگویند طرح باید عمومی شده  و میزان درامد ماهانه نباید معیار این کمک باشد .

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :