t h a i t r a v e l
1399/04/02 08:33

ارائه کمک های مالی و معافیت های مالیاتی برای شرکت های خصوصی

وزارت علوم و تحقیقات تایلند از ارائه کمک های مالی و معافیت های مالیاتی برای شرکت های خصوصی که در زمینه های عام المنفعه به تحقیق و توسعه علمی بپردازند خبر داد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :