t h a i t r a v e l
 

جزیره ناخانای پوکت

جزیره ناخانای پوکت این یک جزیره کوچک است که در سمت شمال شرق پوکت قرار دارد.

این جزیره معروف به جاذبه های پرورش مروارید است گردشگرانی که با تور آمدند می توانند باغ پرورش مروترید را بازدید کنند. در این جزیره مغازه برای فروش مروارید و رستوران غذای دریایی وجود دارد.

ساحل آن مناسب برای استراحت و آب بازی است و گردشگران می توانند در طول سال به اینجا بیایند و جهت سفر به این جزیره باید قبل از سفر با شرکت تور برای رزرف اتاق هماهنگ کنند.