t h a i t r a v e l

ساحل ریلی

ساحل ریلی کرابی  Rai Lay این ساحل ، یکی از تماشایی ترین سواحل دریای آندامان و یک شبه جزیره ای است که با قایق می توان به آن سفر کرد.

بسیار زیبا و پر منظره می باشد اگر شما یکی از گردشگرانی هستید که به تایلند و کرابی سفر کرده باشه حتما به این ساحل سر بزنید .