t h a i t r a v e l

شام در کشتی بانکوک

سفر با کشتی بر روی رودخانه چائوپرایا در بانکوک، شیوه خوبی برای تماشای جاذبه های ونیز شرق است که از بهترین تفریحات در بانکوک و تفریحات تایلند می باشد .

این کشتی شامگاه از لنگرگاه ریورسیتی حرکت کرده و پس از صرف شام در نور شمع و همراه با مناظر زیبا، از زیر پل رامای هشتم دور زده و به لنگرگاه باز می گردد.

 صرف شام بر روی کشتی گراند پرل در فضای آرام این رودخانه و به دور از هیاهو و شلوغی بانکوک، تجربه ای به یاد ماندنی برای گردشگران است و یکی دیگر از تفریحات بانکوک تایلند به شمار می رود.