t h a i t r a v e l
درباره تای تراول و خدمات آن

شرکت توریستی و خدماتی تای تراول

THAI TRAVEL CO.,LTD

دارای مجوز رسمی از سازمان گردشگری و توریستی کشور تایلند

شرکت خدمات توریستی THAI TRAVEL در راستای رشد و ارتقاء سطح کیفی در تمامی ابعاد و کسب رضایتمندی مشتریان و ایجاد تعادل بین خواسته ها و انتظارات کلیه ذینفعان ؛ تضمین موفقیت خود را در بلند مدت با انتخاب اهداف زیر مدنظر قرار داده است :


>>>  تنوع، نوآوری و پویایی

>>>  گسترش فرهنگ مشتری مداری

>>>  بالا بردن فرهنگ علمی و عملی پرسنل

>>>  ارتقاء کیفیت از طریق مشارکت گروهی کارکنان

>>>  همکاری با آژانس های بزرگ داخلی و معتبر دنیا

>>>  ایجاد الگوی جدید در بخش گردشگری الکترونیک

>>>  بهبود مستمر تمامی رویه های ارایه خدمات به مشتریان

>>>  ارائه خدمات با کیفیت در کمترین زمان و صرف کمترین هزینه

>>>  پاسخگویی فراتر از انتظار به مشتری با هدف افزایش مشتریان وفادار

>>>  مدیریت ارتباط با مشتریان و تامین نیازهای آنها با بیشترین کیفیت و بالاترین سرعت


اهداف مدیریتی شرکت:

مفهوم کیفیت امری فراگیر بوده و تمامی فعالیتها و منافع شرکت به نوعی بر آن مؤثرند و ارتقاء کیفیت از طریق مشارکت گروهی کارکنان و با بکارگیری ارتباط مؤثر درون و برون شرکت و از طریق آموزش و تفویض اختیارات حاصل خواهد شد