09363636690 - 09120537498
درباره شرکت آسیا دایموند و خدمات آن

شرکت توریستی و خدماتی آسیا دایموند

ASIA DIAMOND CO.,LTD

دارای مجوز رسمی از سازمان گردشگری و توریستی کشور تایلند

شرکت خدمات توریستی آسیا دایموند در راستای رشد و ارتقاء سطح کیفی در تمامی ابعاد و کسب رضایتمندی مشتریان و ایجاد تعادل بین خواسته ها و انتظارات کلیه ذینفعان ؛ تضمین موفقیت خود را در بلند مدت با انتخاب اهداف زیر مدنظر قرار داده است :

  • تنوع، نوآوری و پویایی

  • گسترش فرهنگ مشتری مداری

  • بالا بردن فرهنگ علمی و عملی پرسنل

  • ارتقاء کیفیت از طریق مشارکت گروهی کارکنان

  • همکاری با آژانس های بزرگ داخلی و معتبر دنیا

  • ایجاد الگوی جدید در بخش گردشگری الکترونیک

  • بهبود مستمر تمامی رویه های ارایه خدمات به مشتریان

  • ارائه خدمات با کیفیت در کمترین زمان و صرف کمترین هزینه

  • پاسخگویی فراتر از انتظار به مشتری با هدف افزایش مشتریان وفادار

  • مدیریت ارتباط با مشتریان و تامین نیازهای آنها با بیشترین کیفیت و بالاترین سرعتاهداف مدیریتی شرکت:

مفهوم کیفیت امری فراگیر بوده و تمامی فعالیتها و منافع شرکت به نوعی بر آن مؤثرند و ارتقاء کیفیت از طریق مشارکت گروهی کارکنان و با بکارگیری ارتباط مؤثر درون و برون شرکت و از طریق آموزش و تفویض اختیارات حاصل خواهد شد