t h a i t r a v e l

شهر قدیمی پوکت

دیدن فروشگاه های رنگارنگ پر زرق و برق عجیب و غریب این منطقه در قلب خواب آلود ایالت پوکت هر بازدیدکننده ای را شگفت زده می کند.

البته در این منطقه چیزی بیشتر از رستوران ها و دیدنی های جالب بومی نصیبتان خواهد شد.

قدم زدن در میان ترکیبی از معماری بومی این منطقه و معماری چینی عصری به یاد ماندنی را برای شما رقم خواهد زد.

منتظر وقایع عجیب باشید و هرگز دوربین خود را فراموش نکنید.