t h a i t r a v e l

قایق سواری و غواصی

غواصی یکی از بهترین تفریحات کرابی است. چندین مرکز غواصی در کرابی وجود دارد که می توانید در آنجا بهترین ساعات را تجربه کنید. با شرکت در یک دوره آموزشی کوتاه می توانید غواصی یاد بگیرید و دنیای زیر آب کرابی را کشف کنید .

سواحل زیبا و متنوع کرابی بهترین گزینه برای قایق سواری می باشد. در اینجا می توانید با قایق های چوبی و امن در این آبها به گردش بروید .