t h a i t r a v e l
فستیوال شخم زنی و پرتاب موشک

جشنواره شخم زنی و پرتاب موشک

مراسم سلطنتی شخم زنی هر سال توسط و تحت نظارت پادشاه در بانکوک برگزار می شود که در زبان تایلندی به آن سانا لوآنگ گفته می شود.

این روز به این دلیل در تقویم سالیانه در نظر گرفته شده است که نوید یک شروع خوش یمن و مبارک برای کاشت جدید دانه های برنج باشد.

در این زمان کشاورزان که موشکهای مختلف در اندازه های گوناگون را ساخته اند، با پرتاب موشک از خدایان می خواهند که همزمان با فصل کاشت برنج، باران کافی را برای محصولشان نازل کند.

 این جشن دو روز به طول می انجامد.