t h a i t r a v e l
فستیوال شمع

فستیوال شمع در شهر ابون راچاتانی Ubon Ratchathani

روزه بودایی زمانی است که راهبان بودایی از معابدشان خارج نمی شوند. و می بایست در داخل معبد باقی بمانند.

 مردم اوبون راچاتانی برای شاخص نمودن این تلاش راهبان شمع های بزرگی را که معمولا از موم زنبور عسل ساخته می شود را با دقت و ظرافت آرایش می دهند و در انتها این شمعها را به معابد اهدا می کنند.