t h a i t r a v e l

قایق سواری در تند آب در جزیره پوکت

قایق سواری در تنداب WhiteWater Rafting ، از محبوب ترین و معروف ترین سرگرمی هایی است که در اینجا وجود دارد.

گردشگران هنگامی که با قایق بادی مسیری ۴ کیلومتری را از میان جنگل طی می کنند، یکی از پر ماجراترین ساعت ها را سپری خواهند کرد.

بهترین زمان برای این کار در فصل باران یعنی از ژوئن تا نوامبر است .