t h a i t r a v e l

معبد Wat Chalong

Wat Chalong یکی از مهمترین و پربازدیدترین معابد پوکت است. زیبایی هزاران قطعه کوچک و بزرگ شیشه ای و چندین پیکره فوق العاده بر جذابیت این معبد می افزاید.

Wat Chalong با تاریخچه عجیبش تبدیل به قلب روحانی جزیره پوکت شده است.