t h a i t r a v e l
پـارک آبــی سیـــام بانکوک

پارک آبی بانکوک Siam Park City  که در شرق این کلانشهر قرار گرفته است از بزرگترین استخر آبی با امواج و گرداب مصنوعی و مرتفع ترین سرسره آبی در جهان برخوردار است.

استخرهای بی شماری در آن ساخته شده است که گروه های مختلف سنی می توانند از آنها استفاده کنند.

برخی از قسمت های این مجموعه همانند ساحل دریا شبیه سازی شده است. در کنار این مجموعه بی نظیر ، آبشارها و صخره هایی نیز به چشم می خورند و کلوب آب درمانی و ماساژ نیز در آن در نظر گرفته شده اند.

از جاذبه های دیگر این مجموعه سرسره های مارپیچ و تونلی شکل آن است که هیجانی مضاعف به مراجعین خود می بخشد.