t h a i t r a v e l

پارک لومپینی بانکوک ( Bangkok Lumpini Park )

مامنی متشکل از آرامش، هوای تازه و سایه است.

بهترین امکان ارتباط با طبیعت در قلب شهر بانکوک را مهیا می کند.

این پارک که به نام محل تولد بودا در نپال، لومپینی نامیده شده است، بیش از نیم میلیون متر مربع مساحت دارد و محل زندگی جانوران و گیاهان متنوعی است.

 از نظر تاریخی زمان پارک به 1920 برمی گردد که نمایشگاهی برای صنایع دستی و گل های تایلند در آن شکل گرفت.

با آنکه مجموعه ی نمایشگاهی آن موفقیت چندانی نداشت اما پارک در طول زمان موقعیت خود را به عنوان مکانی تفریحی برای ورزش، پیک نیک و دیگر فعالیتها در میان بانکوکی ها به دست آورد.