t h a i t r a v e l

پارک ملی تان بوکهارانی

این پارک در منطقه «آئو لوک» واقع شده است و نزدیک به ۱۲۱ کیلومتر مربع مساحت دارد.

 این پارک نزدیک به مرز کرابی و «پانگ نکا» است و در عین حال با دریای آندامان نیز همسایه است.

در این پارک، از جنگل های بارانی وسیع، آبشارها، غارها و حتی یک معبد کوچک می توان بازدید کرد.

 پارک ملی «تان بوکارانی» فضای خنک و جنگل های سایه دار زیادی دارد و ایده آل ترین جا برای شنا و پیک نیک است .