t h a i t r a v e l

پارک ملی کائو پانوم بنچا
این پارک ملی از جنگل های فشرده، غارها و آبشارهای زیادی تشکیل شده است و تنها پارک ملی در کرابی است که مناطق آبی را شامل نمی شود.  یکی از غارهای قدیمی منطقه که فسیل هم در آن یافت می شود، در سه کیلومتری دفتر پارک قرار دارد. در عین حال، مجموعه کوه هایی هم در این پارک واقع شده که جذابیت زیادی به آن داده است. در کنار زیبایی های همیشگی این پارک ملی باید به خنکی خاص آب های آن در فصل های مختلف سال اشاره کرد. با اجاره چادر می توان مدتی در پارک اقامت کرد .