t h a i t r a v e l
گورستان حلزون (Susaan Hoi) 

این ناحیه در 20 کیلومتری کرابی و 17 کیلومتری شهر Ban Laem واقع شده است و یکی از 3 گونه ی مشابه عجایب طبیعی جهان است. حدود 75 میلیون سال پیش سیلاب مهیبی سرتاسر این منطقه را فرا گرفت که حلزون های بسیاری را با خود به اینجا آورد. این حلزون ها در اینجا زندگی کرند و مردند و به همین ترتیب صدف ها لایه لایه روی هم قرار گرفتند. به مرور زمان وضعیت آب و هوایی اینجا باعث شد که سیلاب از بین برود و پوست صدفها سخت شده و پوسته ی سنگی سختی به ضخامت نیم متر به وجود آورند. بعدها تغییرات جوی این سنگ ها را به تخته سنگهای عظیم و شگفت انگیزی تقسیم کردند و در سراسر ساحل Laem پراکنده ساختند. در زمان جزر و مدهای کوچک این گورستان بهتر دیده می شود. گستره و ضخامت این بقایا شدیدا متحیر کننده است .