t h a i t r a v e l
بانکوک_کرابی_پوکت 14روز

روز اول :

استقبال در فرودگاه بانکوک

انتقال هتل و استراحت در هتل

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

روز دوم : 

صبحانه در هتل

بازدید از سافاری ورد و دنیای وحش و تماشای حیوانات آزاد و نمایش دلفینها

بازگشت به هتل و استراحت عصرگاهی 

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

صرف شام در هتل

روز سوم:

صبحانه در هتل

بازدید از شهر بازی بزرگ بانکوک

شهر برفی، تنگه باریک، اتومبیل عتیقه، گردباد، فرش پرنده، پیست اتومبیل رانی و بسیاری بازی های هیجان انگیز دیگر

صرف نهار

بازگشت به هتل و استراحت

روز چهارم :

صبحانه در هتل

دیدار از مرگز جواهرات

صرف نهار

بازگشت به هتل و استراحت عصرگاهی

شام در کشتی کروز گراند پرل به همراه موسیقی زنده به زبانهای مختلف بر روی رودخانه چائوپرایا در دل بانکوک معروف به ونیز شرق

بازگشت به هتل و استراحت

روز پنجم:

صبحانه در هتل

انتقال به کرابی

استراحت در هتل

روز ششم:

صبحانه در هتل

مشاهده خلیج فانگ نا با قایق و عبور از جنگل مانگرو

صرف نهار و بازگشت به هتل

 ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

صرف شام و استراحت در هتل

روز هفتم:

صبحانه در هتل

دیدار ازجزیره لنتا و غار زمرد کرابی

صرف نهار

انتقال به هتل و استراحت

روز هشتم:

صرف صبحانه در هتل

دیدار از تالاب پرنسس و گشت با قایق در آبهای شفاف این تالاب زیبا

صرف نهار

بازگشت به هتل و استراحت

صرف شام در هتل

روز نهم:

صرف صبحانه در هتل

انتقال به پوکت

استراحت در هتل

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

روز دهم:

صبحانه در هتل

بازدید خلیج فانگ نا با قایق

 دیدار از سواحل زیبای پوکت

  صرف نهار

,انتقال به جزیره ی جیمزباند و بازدید از جاذبه های بینظیر این جزیره ی بسیار زیبا

صرف شام و انتقال به هتل

روز یازدهم :

صبحانه در هتل

انتقال به جزیره ی فی فی

گشت با کشتی کروز

صرف نهار در جزیره ی فی فی

دیدار از غار وایکینگ

یازگشت به پوکت و صرف شام

 انتقال به هتل و استراحت

روز دوازدهم :

صبحانه در هتل

فیل سواری در جنگل

صرف نهار

بازگشت به هتل و استراحت

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

صرف شام و استراحت در هتل

روز سیزدهم :

صبحانه در هتل

دیدار از پارک ماهیگیری پوکت و صید ماهی های بسیار بزرگ

صرف نهار

بازگشت به هتل

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

صرف شام

روز چهاردهم:

صبحانه در هتل

انتقال به فرودگاه بانکوک