t h a i t r a v e l
بانکوک_سامویی 14 روز

روز اول :

استقبال در فرودگاه بانکوک

انتقال به هتل و استراحت در هتل

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

روز دوم : 

صبحانه در هتل

گشت در شهر بانکوک و شاپینگهای معروف

صرف نهار در رستوران

دیدار از معابد

بازگشت به هتل و استراحت عصرگاهی 

بازگشت به هتل 

روز سوم:

صبحانه در هتل

بازدید از سافاری ورد و دنیای وحش و تماشای حیوانات آزاد و نمایش دلفینها

بازگشت به هتل و استراحت عصرگاهی 

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

صرف شام در هتل

روز چهارم :

صبحانه در هتل

بازدید از پارک آبی بانکوک ، شنا و استفاده از وسایل بازی پارک

صرف ناهار در پارک آبی

بازگشت به هتل

صرف شام

روز پنجم:

صبحانه در هتل

بازدید از شهر بازی بزرگ بانکوک

شهر برفی، تنگه باریک، اتومبیل عتیقه، گردباد، فرش پرنده، پیست اتومبیل رانی و بسیاری بازی های هیجان انگیز دیگر

صرف نهار

بازگشت به هتل و استراحت

روز ششم:

صبحانه در هتل

دیدار از مرگز جواهرات

صرف نهار

بازگشت به هتل و استراحت عصرگاهی

شام در کشتی کروز گراند پرل به همراه موسیقی زنده به زبانهای مختلف بر روی رودخانه چائوپرایا در دل بانکوک معروف به ونیز شرق

بازگشت به هتل و استراحت

روز هفتم:

صبحانه در هتل

دیدار از پارک لومپبنی که بیش از یک واحد از طبیعت در شلوغی بانکوک است

قدم زدن ,قایق سواری و دیدن تالاب بسیار زیبای این پارک

صرف نهار

بازگشت به هتل

ماساژ اسپا وریسکسیشن

استراحت در هتل

روز هشتم:

صبحانه در هتل

انتقال به سامویی

استراحت در هتل

روز نهم:

صبحانه در هتل

گشت شهری در سامویی

 دیدار از بودای بزرگ و معابد

صرف نهار

دیدار از مراکز خرید

بازگشت به هتل

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

صرف شام

روز دهم:

صبحانه در هتل

دیدار از آبشار ناموانگ که زیبا ترین و جذابترین ابشار سامویی میباشد

صرف نهار

دیدار از باغ پروانه

صرف شام

بازگشت به هتل و استراحت.

روز یازدهم :

صبحانه در هتل

دیدار از سه جزیره با سواحل شنی

صرف نهار

 غواصی در ابهای شفاف و دیدن عجایب زیر آب

روز دوازدهم :

صرف صبحانه در هتل

دیدار از زیباترین جزیره دریای آندامان جزیره هنگ

 صرف نهار

 بازدید از پارک ملی تانبو کهارانی یکی از زیبا ترین مناطق در کرابی با طبیعت بکر

صرف شام

 بازگشت به هتل.

روز سیزدهم :

صبحانه در هتل

بازدید از آکواریم زیبای سامویی

صرف نهار و باز گشت به هتل

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

صرف شام و استراحت

روز چهاردهم:

صبحانه در هتل

انتقال به فرودگاه بانکوک