t h a i t r a v e l
نمایشگاه یادبود Don Chedi

نمایشگاه یادبود Don Chedi

23 ژانویه الی اول فوریه نمایشگاه یادبود Don Chedi در شهر سوپان بوری.

 در اواخر قرن 16 میلادی شاه نارسوان Naresuan کبیر ، فرمانروای آیوتایا، در یک نبرد تاریخی که بر پشت فیل انجام شده است موفق به شکست فرمانده دشمن می گردد.

این پیروزی منجر به آزادی تایلند از اشغال نیروهای دشمن می شود. و این جشنواره این رخداد مهم تاریخی را جشن می گیرد .