t h a i t r a v e l

فیل سواری در جنگل

سواری با فیل ها  که یکی از تفریحات کرابی می باشد، در مزارع و جنگل ها تجربه ای است که بهتر است آن را از دست ندهید! در مزارع کرابی می توانید به فیل سواری مشغول شوید، از حیات وحش لذت ببرید، شنا کنید و به سبک تایلندی نهار بخرید.