09363636690 - 09120537498
فروش املاک پاتایا
/کد 501
موقعیت : کوزی بیچ
قیمت : 2.497000 بات
جزئیات بیشتر
/کد 502
موقعیت : کوزی بیچ
قیمت : 3.400.000 بات
جزئیات بیشتر
/کد 503
موقعیت : کوزی بیچ
قیمت : 8.800.000 بات
جزئیات بیشتر
/کد 504
موقعیت : جامتین
قیمت : 1.350.000 بات
جزئیات بیشتر
/کد 505
موقعیت : کوزی بیچ
قیمت : 6.680.000 بات
جزئیات بیشتر