t h a i t r a v e l
پوکت_کرابی_سامویی 14 روز

روز اول :

استقبال در فرودگاه بانکوک

انتقال به پوکت

انتقال هتل و استراحت در هتل

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

روز دوم : 

صبحانه در هتل

بازدید خلیج فانگ نا با قایق

 دیدار از سواحل زیبای پوکت

  صرف نهار

,انتقال به جزیره ی جیمزباند و بازدید از جاذبه های بینظیر این جزیره ی بسیار زیبا

صرف شام و انتقال به هتل

روز سوم:

صبحانه در هتل

انتقال به جزیره ی فی فی

گشت با کشتی کروز

صرف نهار در جزیره ی فی فی

دیدار از غار وایکینگ

یازگشت به پوکت و صرف شام

 انتقال به هتل و استراحت

روز چهارم :

صبحانه در هتل

فیل سواری در جنگل

صرف نهار

بازگشت به هتل و استراحت

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

صرف شام و استراحت در هتل

روز پنجم:

صبحانه در هتل

انتقال به کرابی

استراحت در هتل

روز ششم:

صرف صبحانه در هتل

دیدار از زیباترین جزیره دریای آندامان جزیره هنگ

 صرف نهار

 بازدید از پارک ملی تانبو کهارانی یکی از زیبا ترین مناطق در کرابی با طبیعت بکر

روز هفتم:

صرف صبحانه در هتل

دیدار از تالاب پرنسس و گشت با قایق در آبهای شفاف این تالاب زیبا

صرف نهار

بازگشت به هتل و استراحت

صرف شام در هتل

روز هشتم:

صبحانه در هتل

مشاهده خلیج فانگ نا با قایق و عبور از جنگل مانگرو

صرف نهار و بازگشت به هتل

 ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

صرف شام و استراحت در هتل

روز نهم:

صرف صبحانه در هتل

انتقال به سامویی

استراحت در هتل

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

روز دهم:

صبحانه در هتل

دیدار از آبشار ناموانگ که زیبا ترین و جذابترین ابشار سامویی میباشد

صرف نهار

دیدار از باغ پروانه

صرف شام

بازگشت به هتل و استراحت.

روز یازدهم :

صبحانه در هتل

گشت شهری در سامویی

 دیدار از بودای بزرگ و معابد

صرف نهار

دیدار از مراکز خرید

بازگشت به هتل

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

صرف شام

روز دوازدهم :

صبحانه در هتل

دیدار از سه جزیره با سواحل شنی

صرف نهار

 غواصی در ابهای شفاف و دیدن عجایب زیر آب

 صرف شام

 بازگشت به هتل.

روز سیزدهم :

صبحانه در هتل

بازدید از آکواریم زیبای سامویی

صرف نهار و باز گشت به هتل

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

صرف شام و استراحت

روز چهاردهم:

صبحانه در هتل

انتقال به فرودگاه بانکوک