t h a i t r a v e l
اجاره املاک پوکت
/کد 201
موقعیت : ساحل بانگ تائو
اجاره هفتگی : 1420 دلار
اجاره ماهانه : 3700 دلار
جزئیات بیشتر
/کد 202
موقعیت : Patong,kathu
اجاره هفتگی : 720 دلار
اجاره ماهانه : 2050 دلار
جزئیات بیشتر
/کد 203
موقعیت : Patong,kathu
اجاره هفتگی : 510 دلار
اجاره ماهانه : 1400 دلار
جزئیات بیشتر
/کد 204
موقعیت : ساحل پتونگ
اجاره هفتگی : 1010 دلار
اجاره ماهانه : 2800 دلار
جزئیات بیشتر
/کد 205
موقعیت : Nai Yang Beach
اجاره هفتگی : 800 دلار
اجاره ماهانه : 2300
جزئیات بیشتر
/کد 206
موقعیت : ساحل سورین
اجاره هفتگی : 1000 دلار
اجاره ماهانه : 2500 دلار
جزئیات بیشتر
/کد 207
موقعیت : ساحل سورین
اجاره هفتگی : 1380 دلار
اجاره ماهانه : 3200 دلار
جزئیات بیشتر
/کد 209
موقعیت : Rawai Beach
اجاره هفتگی : 1380 دلار با صبحانه
اجاره ماهانه :
جزئیات بیشتر
اجاره املاک پوکت
/ کد 201
موقعیت : ساحل بانگ تائو
اجاره هفتگی : 1420 دلار
اجاره ماهانه : 3700 دلار
جزئیات بیشتر
/ کد 202
موقعیت : Patong,kathu
اجاره هفتگی : 720 دلار
اجاره ماهانه : 2050 دلار
جزئیات بیشتر
/ کد 203
موقعیت : Patong,kathu
اجاره هفتگی : 510 دلار
اجاره ماهانه : 1400 دلار
جزئیات بیشتر
/ کد 204
موقعیت : ساحل پتونگ
اجاره هفتگی : 1010 دلار
اجاره ماهانه : 2800 دلار
جزئیات بیشتر
/ کد 205
موقعیت : Nai Yang Beach
اجاره هفتگی : 800 دلار
اجاره ماهانه : 2300
جزئیات بیشتر
/ کد 206
موقعیت : ساحل سورین
اجاره هفتگی : 1000 دلار
اجاره ماهانه : 2500 دلار
جزئیات بیشتر
/ کد 207
موقعیت : ساحل سورین
اجاره هفتگی : 1380 دلار
اجاره ماهانه : 3200 دلار
جزئیات بیشتر
/ کد 209
موقعیت : Rawai Beach
اجاره هفتگی : 1380 دلار با صبحانه
اجاره ماهانه :
جزئیات بیشتر