t h a i t r a v e l
پوکت_کرابی 14 روز

روز اول:

استقبال در فرودگاه بانکوک

انتقال به پوکت

استراحت در هتل

روز دوم:

صبحانه در هتل

گشت شهری در پوکت

صرف نهار در بوفه بین المللی هتل

دیدن شوی FANTASEA   که یک شاهکار نمایشی منحصر به فرد میباشد

صرف شام و انتقال به هتل

روز سوم:

صبحانه در هتل

بازدید خلیج فانگ نا با قایق

 دیدار از سواحل زیبای پوکت

  صرف نهار

,انتقال به جزیره ی جیمزباند و بازدید از جاذبه های بینظیر این جزیره ی بسیار زیبا

صرف شام و انتقال به هتل

روز چهارم:

صبحانه در هتل

دیدار از معابد و بودای بزرگ

صرف نهار

 بازدید از مراکز خرید

صرف شام و انتقال به هتل

روز پنجم:

صبحانه در هتل

انتقال به جزیره ی فی فی

گشت با کشتی کروز

صرف نهار در جزیره ی فی فی

دیدار از غار وایکینگ

یازگشت به پوکت و صرف شام

 انتقال به هتل و استراحت

روز ششم:

صبحانه در هتل

فیل سواری در جنگل

صرف نهار

بازگشت به هتل و استراحت

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

صرف شام و استراحت در هتل

روز هفتم:

صبحانه در هتل

دیدار از پارک ماهیگیری پوکت و صید ماهی های بسیار بزرگ

صرف نهار

بازگشت به هتل

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

روز هشتم:

صبحانه در هتل

انتقال به کرابی

استراحت در هتل

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

روز نهم

صبحانه در هتل

مشاهده خلیج فانگ نا با قایق و عبور از جنگل مانگرو

صرف نهار و بازگشت به هتل

 ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

صرف شام و استراحت در هتل

روز دهم:

صرف صبحانه در هتل

گشت شهری و بازدید از مراکز خرید

صرف نهار

دیدار از معابد و موزه

بازگشت به هتل

صرف شام

روز یازدهم:

صرف صبحانه در هتل

دیدار از زیباترین جزیره دریای آندامان جزیره هنگ

 صرف نهار

 بازدید از پارک ملی تانبو کهارانی یکی از زیبا ترین مناطق در کرابی با طبیعت بکر

روز دوازدهم:

صرف صبحانه در هتل

دیدار از تالاب پرنسس و گشت با قایق در آبهای شفاف این تالاب زیبا

صرف نهار

بازگشت به هتل و استراحت

صرف شام در هتل

روز سیزدهم:

صبحانه در هتل

دیدار از جزیره لنتا و غار زمرد کرابی

صرف نهار

انتقال به هتل و استراحت

روز چهاردهم:

صبحانه در هتل

انتقال به فرودگاه