t h a i t r a v e l
سامویی_پاتایا 10 روز

روز اول:

استقبال در فرودگاه بانکوک

انتقال به سامویی

 استقبال در سامویی

انتقال به هتل و استراحت

روز دوم:

صبحانه در هتل

دیدار از آبشار ناموانگ که زیبا ترین و جذابترین ابشار سامویی میباشد

صرف نهار

دیدار از باغ پروانه

صرف شام

بازگشت به هتل و استراحت.

روز سوم :

 صبحانه در هتل

رفتن به جنگل و فیل سواری

 صرف نهار

 بازگشت به هتل و استراحت.

روز چهارم :

صبحانه در هتل

دیدار از سه جزیره با سواحل شنی

صرف نهار

 غواصی در ابهای شفاف و دیدن عجایب زیر آب

 صرف شام

 بازگشت به هتل.

روز پنجم :

صرف صبحانه در هتل

انتقال به فرودگاه جهت چرواز با بانکوک

استقبال در بانکوک و انتقال به پاتایا

استراحت در هتل

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

روز ششم:

صبحانه در هتل

بازدید از جزیره مرجان در پاتایا به همراه موزیک زنده ، اسنورکینگ در اقیانوس، چتر سواری بر فراز اقیانوس( پاراشوت) ، استراحت در ساحل مرجانی و ریلکسیشن در جزیره مرجان

ناهار بر روی کشتی

بازگشت به هتل

صرف شام در هتل

روز هفتم:

صبحانه در هتل

بازدید از باغ گرمسیری نونگ نوچ و دیدن گونه های مختلف ار گلهای ارکیده,همچنین نخلها و گلهای زینتی منحصر به فرد

بازدید از بودای بزرگ پاتایا

بازدید از مرکز خرید و جواهرات پاتایا

صرف ناهار

بازگشت به هتل

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

صرف شام

روز هشتم:

صبحانه در هتل

بازدید از بازارچه روی آب در پاتایا

تور مهیج جنگل تارزان و کابل سواری در جنگلهای استوایی

صرف ناهار

بازگشت به هتل

روز نهم:

صبحانه در هتل

بازدید از مزرعه کوروکودیلها و پارک زیبای سنگهای چند میلیون ساله

صرف ناهار

بازگشت به هتل

بازدید از نمایش و شوی زیبای تیفانی به همراه رقص و آواز

صرف شام

بازگشت به هتل

روز دهم:

صبحانه در هتل

انتقال به فرودگاه بانکوک