t h a i t r a v e l
پوکت_کرابی_سامویی 10 روز

روز اول :

استقبال در فرودگاه بانکوک

انتقال به پوکت

استراحت در هتل

روز دوم : 

صبحانه در هتل

بازدید خلیج فانگ نا با قایق

 دیدار از سواحل زیبای پوکت

  صرف نهار

,انتقال به جزیره ی جیمزباند و بازدید از جاذبه های بینظیر این جزیره ی بسیار زیبا

صرف شام و انتقال به هتل

روز سوم:

صبحانه در هتل

انتقال به جزیره ی فی فی

گشت با کشتی کروز

صرف نهار در جزیره ی فی فی

دیدار از غار وایکینگ

یازگشت به پوکت و صرف شام

 انتقال به هتل و استراحت

روز چهارم:

صبحانه در هتل

انتقال به کرابی

استراحت در هتل

ماساژ اسپا و ریلکسیشن

روز پنجم:

صرف صبحانه در هتل

دیدار از زیباترین جزیره دریای آندامان جزیره هنگ

 صرف نهار

 بازدید از پارک ملی تانبو کهارانی یکی از زیبا ترین مناطق در کرابی با طبیعت بکر

روز ششم:

صرف صبحانه در هتل

دیدار از تالاب پرنسس و گشت با قایق در آبهای شفاف این تالاب زیبا

صرف نهار

بازگشت به هتل و استراحت

صرف شام در هتل

روز هفتم:

صبحانه در هتل

انتقال به سامویی

استراحت در هتل

ماساژ اسپا و ریلکسیشن

روز هشتم:

صبحانه در هتل

دیدار از آبشار ناموانگ که زیبا ترین و جذابترین ابشار سامویی میباشد

صرف نهار

دیدار از باغ پروانه

صرف شام

بازگشت به هتل و استراحت.

روز نهم:

صبحانه در هتل

دیدار از سه جزیره با سواحل شنی

صرف نهار

 غواصی در ابهای شفاف و دیدن عجایب زیر آب

 صرف شام

 بازگشت به هتل.

روز دهم:

صبحانه در هتل

انتقال به بانکوک