t h a i t r a v e l
بانکوک_کرابی 10 روز

روز اول :

استقبال در فرودگاه بانکوک

انتقال به هتل و استراحت در هتل

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

روز دوم 

صبحانه در هتل

گشت در شهر بانکوک و شاپینگهای معروف

صرف نهار در رستوران

بازگشت به هتل و استراحت عصرگاهی 

شام در کشتی کروز گراند پرل به همراه موسیقی زنده به زبانهای مختلف بر روی رودخانه چائوپرایا در دل بانکوک معروف به ونیز شرق

 بازگشت به هتل 

روز سوم:

صبحانه در هتل

بازدید از سافاری ورد و دنیای وحش و تماشای حیوانات آزاد و نمایش دلفینها

بازگشت به هتل و استراحت عصرگاهی 

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

صرف شام در هتل

روز چهارم:

صبحانه در هتل

بازدید از پارک آبی بانکوک ، شنا و استفاده از وسایل بازی پارک

صرف ناهار در پارک آبی

بازگشت به هتل

صرف شام

روز پنجم:

صبحانه در هتل

انتقال به کرابی

استراحت در هتل

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

روز ششم:

  صرف صبحانه در هتل

انتقال به جزیره ی فی فی

گشت با کشتی کروز

صرف نهار در جزیره ی فی فی

دیدار از غار وایکینگ

بازگشت به کرابی و صرف شام

 انتقال به هتل و استراحت

روز هفتم:

صرف صبحانه در هتل

دیدار از تالاب پرنسس و گشت با قایق در آبهای شفاف این تالاب زیبا

صرف نهار

بازگشت به هتل و استراحت

صرف شام در هتل

 

روز هشتم:

صرف صبحانه در هتل

انتقال به جزیره بامبو

شنا و غواصی در آبهای زلال جزیره

صرف نهار

بازگشت به هتل و استراحت

 

روز نهم:

صبحانه در هتل

مشاهده خلیج فانگ نا با قایق و عبور از جنگل مانگرو

صرف نهار و بازگشت به هتل

 ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

صرف شام و استراحت در هتل

 

روز دهم:

صبحانه در هتل

انتقال به بانکوک