t h a i t r a v e l
باتنکوک_سامویی 10 روز

روز اول :

استقبال در فرودگاه بانکوک

انتقال به هتل و استراحت در هتل

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

روز دوم 

صبحانه در هتل

گشت در شهر بانکوک و شاپینگهای معروف

صرف نهار در رستوران

بازگشت به هتل و استراحت عصرگاهی 

شام در کشتی کروز گراند پرل به همراه موسیقی زنده به زبانهای مختلف بر روی رودخانه چائوپرایا در دل بانکوک معروف به ونیز شرق

 بازگشت به هتل 

روز سوم:

صبحانه در هتل

بازدید از سافاری ورد و دنیای وحش و تماشای حیوانات آزاد و نمایش دلفینها

بازگشت به هتل و استراحت عصرگاهی 

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

صرف شام در هتل

روز چهارم:

صبحانه در هتل

بازدید از پارک آبی بانکوک ، شنا و استفاده از وسایل بازی پارک

صرف ناهار در پارک آبی

بازگشت به هتل

صرف شام

روز پنجم:

صبحانه در هتل

انتقال به سامویی

استراحت در هتل

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

روز ششم:

صبحانه در هتل

گشت شهری در سامویی

 دیدار از بودای بزرگ و معابد

صرف نهار

دیدار از مراکز خرید

بازگشت به هتل

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

صرف شام

روز هفتم:

صبحانه در هتل

دیدار از آبشار ناموانگ که زیبا ترین و جذابترین ابشار سامویی میباشد

صرف نهار

دیدار از باغ پروانه

صرف شام

بازگشت به هتل و استراحت.

روز هشتم:

صبحانه در هتل

دیدار از سه جزیره با سواحل شنی

صرف نهار

 غواصی در ابهای شفاف و دیدن عجایب زیر آب

 صرف شام

 بازگشت به هتل.

روز نهم:

صبحانه در هتل

بازدید از آکواریم زیبای سامویی

صرف نهار و باز گشت به هتل

ماساژ تایلندی اسپا و ریلکسیشن

صرف شام و استراحت

روز دهم:

صبحانه در هتل

انتقال به بانکوک